ZDENĚK SÝKORA
SYSTEM AND FORCE OF THE LINE
Starting in the mid-1960s, the Czech documenta participant Zdeněk Sýkora (1920-2011) was one of the pioneers of international computer art. The ‘line drawings’ displayed in the exhibition were created from 1973 onwards and received international acclaim within a short period of time. Despite being based on random computer-generated number sequences, Sýkora’s constructivist paintings are completely permeated by the artist’s control, which is why they cannot be exclusively reduced to the term “computer art”.

Even today, Sýkora is one of his country’s leading artists and is present in exhibitions all over the world. The Emil Schumacher Museum Hagen presents the first German solo showing in many years. In doing so, Sýkora’s concrete paintings are shown in reference to Emil Schumacher’s gesturally expressive art. Both artists used the principle of chance and unconditional freedom. Formal opposites, they are surprisingly similar artistically.


Účastník Dokument Zdeněk Sýkora (1920-2011) od poloviny šedesátých let patřil k průkopníkům mezinárodního počítačového umění. Liniové obrazy, které budou prezentovány na nadcházející výstavě, vznikaly od roku 1973 a v krátké době si získaly i velké mezinárodní uznání. I přesto, že jsou založeny na počítačem generovaných řadách náhodných čísel, jsou tyto Sýkorovy konstruktivní malby zcela řízeny umělcem, a proto je nelze zařadit výhradně pod pojem počítačové umění.

Zdeněk Sýkora patří dodnes k nejznámějším umělcům své země a je vystavován po celém světě. Muzeum Emila Schumachera v Hagenu představuje nyní po mnoha letech opět jeho samostatnou výstavu v Německu a zároveň uvádí Sýkorovu konkrétní malbu do vztahu s expresivní gestickou malbou Emila Schumachera. Oba tito umělci pracovali s principem náhody a požadavkem absolutní svobody. Ač formálně stojí ve vzájemné opozici, umělecky jsou si překvapivě blízcí.

ZDENĚK SÝKORA
SYSTEM AND FORCE OF THE LINE
 
August 30,   2015 -
 
February  14,   2016