Roerkunstmusea
Een van 21: Het Emil Schumacher Museum

De 210 kunstmusea van het Roergebied hebben zich tot het netwerk van de RuhrKunstMuseen gefusioneerd. Het hoofddeel van de musea heeft zijn accent op de kunst van de 20e eeuw en de tegenwoordigheid maar ook de kunst uit de 19e eeuw zoals oude en niet-Europese kunst zijn bovenuit in enkele musea met belangrijke bestanden voorkomen.
Van Duisburg tot met Hamm, van Hagen tot met Marl strekt zich over 15 steden een samenhangend net uit van bijzondere collecties gehuisvest in gebouwen van de industriële cultuur, burchten, vooraanstaande architecturen van de naoorlogsdecennia en spectaculaire nieuwbouwen. Een bezoek van de musea is ook een representatieve sprokkeling door de bouwcultuur van het Roergebied.
De coöperatie van de RuhrKunstMuseen verduidelijkt indrukwekkend over welke veel facetten tonende bestanden van moderne en hedendaagse kunst het museumlandschap Roer beschikt. Aan hand van gemeenschappelijke communicatie, tentoonstellingsactiviteiten en bemiddelingswerk kunnen bezoeksters en bezoekers de diversiteit van het museumsaanbod van de cultuurmetropool Roer sinds het begin van 2010 gebundeld beleven en ervaren.
In het begin van hun samenwerking wordt de verbinding van de verschillende huizen in het culturele hoofdstad jaar RUHR.2010 met de gemeenschappelijke kunstverzamelingprogramma “Collection Tours” succesvol verduidelijkt, parallel presenteerden de musea de tentoonstellingreeks “Mapping the Region”. Met de fusie van grote en kleinere huizen met nationale en internationale uitstraling worden de RuhrKunstMuseen na het succesvol begin niet alleen duurzaam de culturele onderwijs en tussenkomst sterken en tentoonstellingen ontwikkelen die met de middelen van de kunst de toekomst van het derde grootste Europese kerngebied Roergebied reflecteren, echter vooral ook op lange termijn versterkt hun collecties in het geheugen schuiven. Onder de titel “RuhrKunstMuseen. Die Sammlung” is 2010 de eerste gemeenschappelijke catalogi verschenen. Hij draagt de geheelidee van het netwerk rekening die ruime kunstlandschap met hun unieke collectie van moderne kunst zichtbaar te maken. Een inleidende essay van Georg Imdahl over de “Bilder des Ruhrgebiets” volgt een 150zijdige kleurige afbeeldingdeel met de meesterwerken van de musea. Deze sprokkeling door de kunstgeschiedenis tot aan de tegenwoordigheid volgen zelfportretten van de enkele musea met fotografieën van de tentoonstellingsruimtes en de architectuur. Tot de hoogstandjes van de collecties behoren onder andere werken van Libermann, Renoir, Matisse, Lehmbruck, Marc, Macke, Kirchner zoals Albers, Richter, Schumacher, Stella, Höfer of Turrell. Die in de 20 musea en in de boekhandel verkrijgbare publicatie is in Duitse taal met Engelse samenvatting verschenen.
Een in alle RuhrKunstMuseen ter inzage liggende gratis informatiebrochure geeft een compacte overzicht ter museumlandschap Roer, voorstellen voor museumtours en praktische informaties voor de museumbezoek.

Meer onder www.ruhrkunstmuseen.de